Na vaše přání vypracujeme projekt Vaší budoucí zahrady.

V první fázi vypracujeme projekt Vaší budoucí zahrady. Upřednostňujeme obhlídku stávajícího místa, spolu s osobní konzultací u zákazníka. A to z několika důvodů:

Posouzení

Na základě těchto prvotních úkonů, vypracujeme dle Vašich přání a požadavků projekt a osazovací plán Vaši budoucí zahrady, spolu s cenovou nabídkou.

  • posouzení půdních podmínek
  • posouzení klimatických podmínek
  • reliéf terénu
  • umístění budov na pozemku
  • velikost pozemku
  • požadavky na typ zahrady, relaxační, užitková, bylinková
  • stylizace zahrady – japonská, provance, staročeská

Pro konzultaci volejte

+420 775661262

Při konzultaci se zákazníkem poskytujeme i fotodokumentaci rostlinného materiálu spolu se základními informacemi o navržených rostlinách.

  • Jsme schopní realizovat jak jen jednotlivé dílčí práce na zahradě, tak i komplexní založení zahrady na klíč dle potřeb zákazníků. Celý projetk je možno rozdělit na několik etap, v tom případě trvá založení zahrady déle, ale je možné pracovat do výše finančních možností našich klientů.

    Sjednat schůzku